Nacházíte se zde: Úvod » Mateřská škola » Zápis

22. 5. 2020

K předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021 do mateřské školy Lipová byly přijaty děti s registračními čísly 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Mgr. Eva Havlenová, ředitelka školy

Základní škola a mateřská škola Lipová, okr. Prostějov, příspěvková organizace, Lipová 71, 79845 Suchdol

Opatření k zápisu do MŠ Lipová pro školní rok 2020/2021

Vzhledem k opatřením vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 bude zápis pro školní rok 2020/2021 probíhat od 4. 5. 2020 do 5. 5. 2020, a to bez přítomnosti dětí.

Organizace zápisu:

1. Vyzvednutí žádostí a podkladů k zápisu

Jeden ze zákonných zástupců dítěte si v MŠ vyzvedne na označeném místě pro zápis podklady

k zápisu a předá ofocený rodný list dítěte. Časové omezení je od 13,00 hod. do 15,00 hod.

Podklady k zápisu jsou také k dispozici na webových stránkách školy (zs-ms-lipova.cz). Můžete je

tedy poslat emailem s elektronickým podpisem ( mslipova@seznam.cz).

2. Odevzdání žádostí a podkladů k zápisu

Pro příjem vyplněných žádostí v MŠ Lipová jsou vymezeny dny od 6. 5. 2020 do 7. 5. 2020 opět na

místě v MŠ vymezeném pro odevzdání žádostí a podkladů od 13,00 hod. – 15,00 hod. Můžete je

také poslat emailem, ale pouze s elektronickým podpisem ( mslipova@seznam.cz).

3. Přidělení registračního čísla a rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ

O přijetí rozhodne ředitelka školy ve správním řízení. Podle novely školského zákona č. 561/2004

Sb., k 1. lednu 2012 rozhodnutí o přijetí již nebude automaticky zasíláno, ale bude oznámeno

zveřejněním seznamu přijatých i nepřijatých dětí na přístupném místě v MŠ (na vstupních

dveřích mateřské školy) nebo na webových stránkách školy (zs-ms-lipova.cz).

Seznam bude zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů. Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven

na den: 8. 6. 2020.

V seznamu nemohou být uvedena jména, děti zde budou uvedeny pod registračními čísly. Pro tyto

účely Vaší žádosti bude u zápisu přiděleno registrační číslo.

O přijetí vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu

vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Přijatým dětem

nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale požádat o jeho vydání.

4. Odevzdání Evidenčního listu dítěte

Vaše dítě do MŠ může být přijato pouze s vyjádřením pediatra o provedeném očkování

dle očkovacího kalendáře. Z tohoto důvodu je nutno, abyste si vyzvedli EVIDENČNÍ LIST

DÍTĚTE v MŠ Lipová od 24. 8. 2020 do 26. 8. 2020 a nejpozději ve čtvrtek 27. 8. 2020

s vyjádřením dětského lékaře odevzdali v MŠ. Vyplněný evidenční list je podmínkou pro přijetí dítěte do MŠ.

Pokud evidenční list do tohoto termínu neodevzdáte, nemůže Vaše dítě do zahájit docházku

do MŠ.

Vaše dotazy ohledně zápisu můžete zasílat emailem na MŠ ( mslipova@seznam.cz). Pokud bude MŠ

v provozu tak nás můžete kontaktovat na telefonním čísle 582 391 414.

Ke stažení:

Stáhnout: Dohoda o docházce

Název souboru: Zapis-dohoda.docx

Velikost souboru: 15,78kb

Stáhnout: Čestné prohlášení

Název souboru: Cestne-prohlaseni.odt

Velikost souboru: 4,92kb

Stáhnout: Kritéria přijetí

Název souboru: ms-Lipova-kriteria-prijeti-2.docx

Velikost souboru: 16,05kb

Stáhnout: Žádost o přijetí do MŠ

Název souboru: zadost-o-prijeti-do-materske-skoly.doc

Velikost souboru: 147,94kb

Nacházíte se zde: Úvod » Mateřská škola » Zápis