Nacházíte se zde: Úvod » Základní škola » Družina

Školní družina

Provozní doba:

  • Pobyt ráno v družině s pedagogickým dozorem: pondělí - pátek: 06:30 - 07:45 hod.
  • Odpolední družina: pondělí - pátek: 11:40 - 15:15 hod.

Školní družina je součástí základní školy. Třída je vybavena novým nábytkem, hračkami, hrami, sportovním náčiním a dalšími potřebnými pomůckami či materiály. Našimi zvířecími kamarády se stali v družině želvička Anička a oblovky Pepa a Lucinka. K realizaci svých činností využíváme také tělocvičnu, hřiště, prostor za školou a třídu s interaktivní tabulí.

Personální obsazení:

  • Mgr. Komárková Lucie
  • Mgr. Petra Klbiková (středa)

Školní družina realizuje výchovnou, vzdělávací a zájmovou činnost mimo vyučování. Činnosti probíhají formou pravidelných nebo příležitostných aktivit z oblastí vzdělávacích, rekreačních či zájmových. Vytváříme takové prostředí, aby se děti cítily spokojené, bezpečné, jisté. Při práci se snažíme, aby každý žák mohl uplatnit své specifické vlohy a schopnosti. Činnost naší družiny, která je školským zařízením pro zájmové vzdělávání, je řízena školním vzdělávacím programem s názvem „Družina místo radosti“. V naší školní družině máme jeden společný cíl: trávit čas mimo vyučování příjemně a smysluplně, v atmosféře plné tolerance a spolupráce. Každý rok družina hraje celoroční hru. Tento rok jsme se ocitli ve světě kouzelníků. Maskotem naší družiny se stala kravička Stračatela (která se vydává na víkendové dobrodružství za dětmi domů).

Přehled kroužků na školní rok 2017/18:

  • Sportovní aktivity
  • Všeználek
  • Zábavná angličtina - Mgr. Petra Klbiková

Organizační podmínky:

Do školní družiny jsou děti přijímány na základě písemných přihlášek. Odchod žáků ze školní družiny je uskutečňován na základě písemných záznamů o docházce v třídní knize. Jiný způsob je realizován pouze na základě písemné omluvenky, eventuálně po telefonické domluvě s rodiči. Poplatek za školní družinu je 80 Kč měsíčně.

Nacházíte se zde: Úvod » Základní škola » Družina