Nacházíte se zde: Úvod » Družina

Družina

Školní družina je součástí základní školy. Třída je vybavena novým nábytkem, hračkami, hrami, sportovním náčiním a dalšími potřebnými pomůckami či materiály. K realizaci svých činností využíváme také tělocvičnu, hřiště, prostor za školou a třídu s interaktivní tabulí.

Školní družina realizuje výchovnou, vzdělávací a zájmovou činnost mimo vyučování. Činnosti probíhají formou pravidelných nebo příležitostných aktivit z oblastí vzdělávacích, rekreačních či zájmových. Vytváříme takové prostředí, aby se děti cítily spokojené, bezpečné, jisté. Při práci se snažíme, aby každý žák mohl uplatnit své specifické vlohy a schopnosti. Činnost naší družiny, která je školským zařízením pro zájmové vzdělávání, je řízena školním vzdělávacím programem s názvem „Družina místo radosti“. V naší školní družině máme jeden společný cíl: trávit čas mimo vyučování příjemně a smysluplně, v atmosféře plné tolerance a spolupráce. Každý rok družina hraje celoroční hru. Tento rok jsme se ocitli ve světě vesmíru. Maskotem naší družiny se stala kravička Stračatela (která se vydává na víkendové dobrodružství za dětmi domů).

Personální obsazení:

  • Lucie Vičarová
  • Mgr. Martina Komárková

Organizační podmínky:

Do školní družiny jsou děti přijímány na základě písemných přihlášek. Odchod žáků ze školní družiny je uskutečňován na základě písemných záznamů o docházce v třídní knize. Jiný způsob je realizován pouze na základě písemné omluvenky, eventuálně po telefonické domluvě s rodiči. Poplatek za školní družinu je 80 Kč měsíčně.

Podstránky

Nacházíte se zde: Úvod » Družina