Nacházíte se zde: Úvod » Historie

Historie školy

Podle lipovské obecní kroniky je za začátek pravidelného vyučování v obci možno považovat rok 1830, kdy nastoupil do nové školy první oficiální učitel, absolvent tříměsíčního učitelského kurzu. Předtím vyučoval děti v zimním období doma místní krejčí. Škola v podobě dřevěné chalupy s jednou místností, byla postavená na náklady obce, v blízkosti dnešní školní budovy. Chalupa sloužila současně i jako byt učitele. V r. 1861 byla otevřená nová, větší škola s jednou učebnou, oddělenou od dvou obytných místností. Vyučování ale nebylo pravidelné, často za učitele zaskakoval místní hostinský, anebo vyučoval jen kněz náboženství. Řádné vyučování s kontrolními zápisy a s kontrolou docházky začíná až po r. 1865. Kromě učení a výchovy dětí, tak jako všude, i v Lipové se učitel musel věnovat i kulturnímu, společenskému a sociálnímu životu obce. Postupně byla např. zavedena i tzv. nedělní škola pro dospělé, vyučování ručních prací pro děvčata, formou darů byla budována školní knihovna, organizované vzdělávací kurzy a založen divadelní ochotnický spolek. V pozdějším období k tomu přibylo i organizování sběru léčivých bylin, sběru odpadních surovin apod. K náročným povinnostem učitele patřila i péče o školní budovu a téměř vždy zastával i funkce v různých formách obecního zastupitelství. Ke škole přináležely i pozemky dané obcí učiteli k využívání.

Od r. 1866 do r. 1925 neklesal počet žáků v lipovské škole většinou pod 100, maxima dosáhl v r. 1897/98, kdy chodilo do školy neuvěřitelných 143 žáků. Škola přitom sloužila pouze žákům z obce Lipová, která mívala jen něco přes 600 obyvatelů. Neúnosnou situaci v přeplněné učebně vyřešila až výstavba nové školní budovy, tentokrát dvoutřídní, která byla otevřena v r. 1896. Původní budova byla přebudována na byt nadučitele. Škola v té době už měla učitele dva. I když se o další dostavbě školní budovy uvažovalo už v r. 1936, k vlastní realizaci došlo až v 80. letech minulého století. K původní budově byl přistaven dvoupodlažní trakt, což souviselo i s přechodem žáků ze ZŠ v sousedním Hrochově do ZŠ v Lipové. Hrochovská škola sloužila do r. 1992 jako družina. Mateřská škola se ze soukromého domu přestěhovala v r. 1967 do nově postaveného Kulturního domu. Vlastní budovu s dobře vybavenými místnostmi získala v r. 1978. V objektu MŠ je i vířivka, sauna a tělocvična pro žáky ZŠ. Poslední úpravy a zateplení celé školní budovy se uskutečnilo v letech 2014/15.

Nacházíte se zde: Úvod » Historie