Nacházíte se zde: Úvod » Mateřská škola

Mateřská škola Lipová

Mateřská škola Lipová je od roku 2003 součástí samostatného právního subjektu s názvem: Základní škola a mateřská škola Lipová, okres Prostějov. Mateřská škola je jednotřídní s celodenním provozem. V areálu mateřské školy se nachází i rozlehlá školní zahrada, která je vybavena hrací sestavou, houpačkami, kolotočem a kreslící tabulí. V mateřské škole je pro Vaše děti připraveno příjemné a podnětné prostředí.

Proč právě Mateřská škola Lipová:

Rodinné prostředí, učitel je rádce, rovnocenný partner. kvalifikovaný a přátelský tým mateřské školy. Rozvíjení vztahu k přírodě, získávání poznatků, zkušeností a dovedností v environmentální oblasti především hrou, vlastním zkoumáním, pozorováním, experimentováním a kooperativním tvořením. Podpora zdravého životního stylu. Rozvíjení technických dovedností, vyrábění a společné hledání správných postupů, rozvoj spolupráce dětí, vzájemné komunikace a volních vlastností. Rozmanitost aktivit. Rozvíjení tvořivosti, fantazie, samostatnosti, zodpovědnosti a spolupráce hravou a poutavou formou. Poznávání mezilidských vztahů prostřednictvím skutečných i fiktivních příběhů o lidech, zvířatech a věcech, které jsou cestou k přirozenému poznání světa a rozvoji lidské citlivosti.

Kdo jsme:

Záměrem výchovného působení a filozofií zaměstnanců a naší školy je vytvářet MŠ rodinného typu s úzkými vazbami na rodiče. Naše děti prožívají aktivní, šťastné dětství v pohodovém a přátelském prostředí bez zbytečného spěchu. Vytváříme u dětí pozitivní a partnerský vztah k přírodě. MŠ je obklopena loukami a lesy, což využíváme k vycházkám, pozorování přírody, hrám a výletům. Usilujeme o dosažení vyváženého souladu nezbytných odborných ekologických poznatků s citovými a smyslovými prožitky, které pomáhají nalézt lásku k přírodě, zvnitřňovat úctu ke všemu životu a zvyšovat úroveň mezilidských vztahů. Zřizovatelem MŠ je obec Lipová. Škola je provozována jako příspěvková organizace. Celková kapacita mateřské školy je 60 dětí. V budově školy se nachází samostatná kuchyň, která je pro stravování dětí výhodou, protože strava se připravuje přímo v mateřské škole a nemusí se odnikud převážet. V mateřské škole dostává dítě stravu připravenou podle pečlivě dodržovaných zdravotně – hygienických parametrů. Strava je pestrá a nutričně vyvážená. Výchovně vzdělávací činnost zajišťují 2 pedagogičtí pracovníci. Tým pedagogů je zaměřen na práci se vzdělávacím programem, na který navazují třídní tematické plány, které jsou vypracovány a přizpůsobeny věkově smíšené třídě. Usilujeme o to, aby z našich dětí vyrůstali spokojení, vzdělaní, kompetentní, všímaví a samostatní lidé, kteří se v životě neztratí.

Nacházíte se zde: Úvod » Mateřská škola