Nacházíte se zde: Úvod » Mateřská škola » Informace pro rodiče

Informace pro rodiče

Provoz MŠ Lipová je od 6:00hod – 16:00hod. Měsíční kalkulace školného od 1.9.2022 je 300 Kč.

Způsob platby:

Úplata za předškolní vzdělávání a stravování dítěte jsou platby, které jsou pro rodiče povinné. Opakované neuhrazení těchto plateb je považováno za závazné porušení povinností zákonných zástupců a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky do mateřské školy (zákon 561/2004 Sb., Školský zákon, § 35, odst. 1d). Platby probíhají hotově v Základní škole Lipová u hospodářky školy a to vždy do 15. dne následujícího měsíce. Platba může také probíhat bankovním převodem. Rodiče musí oznámit hospodářce, jakým způsobem budou platbu provádět. Jídelníček je sestavován za základě zásad zdravé výživy. Strava se připravuje přímo v MŠ. Po celý den je zajištěn pitný režim dětí.

Telefon do Mateřské školy: +420 582 391 414

Poskytování informací rodičům:

Jakékoli informace o dětech mohou rodiče sdělit učitelce při předávání dítěte, nebo se mohou dohodnout individuálně na jiném čase. Hromadné informace mohou získat na třídních schůzkách, školních akcích, nástěnkách.

DO ŠATNY DO KAPSÁŘE DEJTE DĚTEM:

- TEPLÁKOVOU SOUPRAVU / na pobyt venku /

- LÁTKOVÝ KAPESNÍK / na pobyt venku nebereme ubrouskové kapesníky /

- NÁHRADNÍ SPODNÍ PRÁDLO / NĚKOLIK /, TRIKO, KALHOTY

- NÁHRADNÍ PONOŽKY

Dle uvážení rodičů i náhradní boty na pobyt venku.

DĚTI, KTERÉ BUDOU V MŠ SPÁT:

- PYŽAMO

- POLŠTÁŘ

DĚTEM DO TŘÍDY DEJTE:

- HRNÍČEK S MOTIVEM, KTERÝ SI DÍTĚ POZNÁ, NA PITNÝ REŽIM DĚTÍ

- KALHOTY DO PASU

- POD KALHOTY NECHTE DĚTEM DO TŘÍDY JEN PONOŽKY

- PAPUČE JIM PODEPIŠTE, NEDÁVEJTE JIM SANDÁLE ANI PANTOFLE, VE KTERÝCH NEMAJÍ PEVNOU NOHU

- LÁTKOVÉ KAPESNÍKY DEJTE DĚTEM DO KAPES OBLEČENÍ, KTERÉ MAJÍ NA POBYT VENKU

- DO TĚLESNÉ VÝCHOVY DEJTE DĚTEM TRIKO S KRÁTKÝM RUKÁVEM A ŠORTKY

POKUD DÁTE DÍTĚTI HRAČKU Z DOMU, TOLERUJEME TO, ALE UPOZORŇUJEME, ŽE ZA JEJÍ POŠKOZENÍ NEBO ZTRÁTU NEZODPOVÍDÁME. DĚTI SI DO ŠKOLY NESMÍ NOSIT HRAČKY, KTERÉ BY MOHLY SPOLKNOUT NEBO SE O NĚ ZRANIT!!!

Nacházíte se zde: Úvod » Mateřská škola » Informace pro rodiče