Nacházíte se zde: Úvod » Základní škola » Projekty

Projekty

Ke stažení:

Stáhnout: ZŠ a MŠ Lipová 22

Název souboru: EU22.pdf

Velikost souboru: 400,75kb

Operační program Výzkum a vývoj vzdělávání, výzva č. 22

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, výzva č. 56:

Zahájení projektu: 1. 7. 2015 – ukončení 31. 12. 2015.

Klíčová aktivita 1: Čtenářské dílny jako prostředek pro zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti.

Klíčová aktivita 2: V rámci čtenářských dílen bude vytvořeno celkem 40 dílen (pro každý ročník 10) (pro 2. – 4. ročník) současně budou vytvořeny tematické plány pro tyto dílny a jejich zařazení do výuky. Bude nakoupeno více jak 100 kusů knih, čtečky knih a elektronické knihy. Čtenářské dílny budou realizovány v hodinách českého jazyka.

Klíčová aktivita 3: Stínování (shadowing) pro pedagogy cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a technických předmětů v zahraničí. Prostřednictvím této aktivity tři učitelky pojedou na týdenní pobyt na Slovensko, kde budou na základní škole metodou stínování pozorovat a zkoušet zajímavé vyučovací postupy a metody.

Webové stránky projektu

Ovoce a zelenina do škol:

Žáci pravidelně dostávají bezplatně balíček ovoce nebo zeleniny.

Webové stránky projektu

Školní mléko:

Žáci mají nárok na jeden dotovaný výrobek denně v tomto projektu. Spolupracujeme s firmou Madeta.

Webové stránky projektu

Záložka do knihy spojuje školy:

Žáci vyrobí pro konkrétní školu na Slovensku záložky do knihy, kromě záložek si vymění i informace o dětech ve spřátelené škole, navážou nové kontakty.

Webové stránky projektu

Soutěžíme s Panem Popelou:

Během školního roku pořádá naše škola několikrát sběr papíru. Firma A. S. A. jej odveze a zváží. Kromě toho, že za papír dostaneme i finanční prostředky, které používáme k nákupu vybavení a pomůcek pro žáky (nábytek ve školní družině, kufr s vybavením pro školní pokusy), zúčastňujeme se i soutěžení mezi školami navzájem.

Webové stránky projektu

Les ve škole, škola v lese:

V předchozích letech jsme se projektu přímo účastnili a plnili aktivity, které s projektem souvisí. V současné době již realizujeme pouze prvky z tohoto programu a využíváme je např. v předmětu prvouka, ekologická výchova nebo ve školní družině a kroužku Všeználek.

Webové stránky projektu

Zahrádka:

Naši žáci se na malé zahrádce, která je blízko školy snaží pěstovat ovoce a zeleninu.

Názorně do vyučování:

Cíl projektu: Podpořit přírodovědnou gramotnost, podpořit názornost zejména v oblasti vyučovacích předmětů český jazyk, matematika, vlastivěda, prvouka, přírodověda, vybavit školu směrem k podpoře užívání ICT techniky ve škole.

Kolik žáků má prospěch z projektu: V každém školním roce asi 21 žáků.

Kolik pedagogů má prospěch z projektu: Tři pedagogové.

Jaké změny dosáhneme: Zvýšení pedagogických kvalit v oblasti přírodních věd a ICT, zvýšení kvality výuky v souladu s moderními trendy ICT technologií a v oblasti přírodních věd, podpora názornosti a tím lepší vnímání učiva a motivace pro učení.

Jak rozpoznáme dosažení změny: Absolvování školení (osvědčení) a aplikace naučeného do výuky, vytvoření 72 pracovních listů/pomůcek a jejich použití ve výuce2 pracovních listů/pomůcek a jejich použití ve výuce, zavádění nových metod – zejména aktivizačních a názorných do výuky, vytvoření 120 DUM a jejich použití ve výuce, využívání pracovních listů i DUM ostatními pedagogy ve škole, změny budou patrné ve výsledcích prací a způsobu učení žáků. Výuka kvalitnější, zábavnější, žáky by měla motivovat k učení. Žáci získají nové zkušenosti, zážitky, osvojí si nové způsoby práce, rozšíří a upevní vědomosti. Zvýší se konkurenceschopnost školy, zájem rodičů o školu, zlepší se možnosti prezentace. Projekt byl vytvořen se záměrem podpořit stávající ŠVP, který nese myšlenku: „Tvořivě pro úspěch každého žáka“ a zaměřuje se na podporu environmentální výchovy.

Pokud máte zájem o vytvořené pomůcky (72 pracovních listů a 120 digitálních učebních materiálů v programu Active inspire) kontaktujte nás.

Webové stránky projektu

Nacházíte se zde: Úvod » Základní škola » Projekty